logo-proiect
culori
culori1

Investește în oameni!

Fondul Social European

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea

Resurselor Umane 2007-2013

Axa Prioritară 6 ,,Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul Major de Intervenție

6.1 ,,Dezvoltarea economiei sociale”

bara

Titlul Proiectlui:,,Economia socială-Instrument de

creștere a calității vieții”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea

Resurselor Umane 2007-2013

bara

ID 146120

Operator de date cu caracter personal

înscris cu nr. 32137

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

bara2
bara3

Obiective

Grup tinta

SES

Activitati

Schimb de bune practici

Managementul proiectului

Contact

poza_investeste
logo-assoc
logo-accf
logo-aproximar
contactus

CONTACT

www

LINK-URI UTILE

culori vertical

VIZITĂ TRANSNAȚIONALĂ EXPERȚI PROIECT 25-29 mai 2015, Portugalia

Vizita transnaţională a fost organizată pe trei tipuri de activităţi : workshop cu experţii proiectului, vizite menite să asigure învăţarea prin contact cu bunele practici,  evaluarea şi planificarea activităţilor.

Teme workshop : conceptul de economie socială, clasificarea serviciilor sociale, strategii de implementare a Structurilor de Economie socială, practici transferabile, grup vulnerabil, etapele specifice recrutării GT.

Practici transferabile: diversificarea serviciilor şi a activităţilor extracurriculare, implicarea bisericii şi a autorităţilor locale, plata modică a serviciilor sociale, voluntariatul.

Programul și locațiile vizate:

Luni 25.05.2015, a avut loc sosirea echipei de proiect în Lisabona

Marţi 26.05.2015, a fost organizat un workshop pe tema Economiei sociale şi vizita la Holy House of Mercy of Amadora, vizate fiind: instituţiile de învăţământ, cateringul, centrul de zi pentru persoanele vârstnice, centrul socio – medical CLIMA, unde am descoperit o serie de activităţi care sustin întraga structură. Intre acestea amintim : implicarea bisericii catolice, plata diferenţiată şi modică, voluntariatul

Miercuri 27.05.2015 s-a vizitat Clinica de solidaritate – centrul social Torres Vedras, iar spre finalul zilei a fost vizat Majari Centre, prezentându- se gradiniţa, Scoala primară, dar şi activitaţile dedicate timpului liber. În cele ce urmează vor fi punctate câteva generalităţii specifice locaţiei.

Joi 28.05.2015  s-au desfăşurat o serie de activităţi cu caracter practic şi teoretic , s-au vizualizat o serie de materiale informative în scopul aprofundării conceptului de economie socială. În final, au avut loc  discuţii libere pe baza materialelor prezentate.

Vineri 29.05.2015 încheiere vizitei cu o evaluare generală pentru fiecare etapă parcursă, pentru fiecare locaţie vizitată în încercarea de a identifica o serie de puncte tari, ori puncte slabe. De asememea, un alt scop l-a constituit formularea unor practici transferabile în tara noastră, mai exact în proiectul pe care îl derulăm.

portugalia1
portugalia2
culori vertical
portugalia3
portygalia4
portugalia5