logo-proiect
culori
culori1

Investește în oameni!

Fondul Social European

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea

Resurselor Umane 2007-2013

Axa Prioritară 6 ,,Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul Major de Intervenție

6.1 ,,Dezvoltarea economiei sociale”

bara

Titlul Proiectului:,,Economia socială-Instrument de

creștere a calității vieții”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea

Resurselor Umane 2007-2013

bara

ID 146120

Operator de date cu caracter personal

înscris cu nr. 32137

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

bara2
bara3

Home

Obiective

Grup tinta

SES

Activitati

Schimb de bune practici

Managementul proiectului

Contact

poza_proiect
poza_proiect1

‘’Economia Socială – instrument de creștere a calității vieții “are ca obiectiv general dezvoltarea conceptului de economie socială la nivelul regiunilor Nord-Vest , Centru și Vest.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt îmbunătățirea cunoștințelor și

-  competențelor la:

-100 de familii care au mai mult de 2 copii,

-100 de familii monoparentale,

-250 de persoane de etnie romă,

-250 de femei în situații de risc.

Dezvoltarea pe durata proiectului în regiunile Nord Vest,Centru și Vest a 11 structuri de economie socială

-cel puțin 53 de persoane vor beneficia de noi locuri de muncă, din care cel puțin 38 vor fi din Grupul Țintă.

stiri

Evenimente

Știri

Cursuri oferite

Prin intermediul acestui proiect se urmărește integrarea

și valorificarea forței de muncă din regiunile vizate.

-10 cursuri de calificare nivel I de 360 ore

-lucrător în comerț

-lucrător în structuri pentru construcții

-agent curățenie

-îngrijitor bătrâni la domiciliu

-2 cursuri de nivel II cu evaluarea inițială a competențelor cu

durata de 720 ore

-infirmier

-îngrijitor bolnavi la domiciliu

-4 cursuri de inițiere de 60 de ore(competențe antreprenoriale)

logo-assoc
logo-accf
logo-aproximar
curs_89474600
contactus

CONTACT

www

LINK-URI UTILE

3
lansare
centru
academia
proiect_smart
tabara_creatie
vizita
lansare_ses
egaliate_sanse

,,Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu pozitia oficiala Uniunii Europene sau a Guvernului României”

bara2

 

Prezentare proiect

buton_sanatate_si_solidaritate
buton_stiri_vinga_asoc1
buton_stiri_benesat
buton_stiri_ses_turt
web counter
buton_car_bunatati
buton_sanatate_solidaritate_turt
buton_viavalis
buton_inchidere